Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

יוסי גאלד - יעקב יוסף שפיצער

With 2 Weddings

Raised:

$675

Goal:

$1,000

Donors:

27

0%

Donate Now

Multi Dryver Donation arrow_forward

This Dryver is part of "צוות הפועלים העובדים אתך - Upstate airport shuttle" team

Go to Team Page

URGENT AND TIME SENSITIVE CAMPAIGN!


Dear Friends, Relatives, Neighbors, Business Associates and Baalei Tzedakah, We need your help! Baruch Hashem, we are not facing a tragedy or death.We are facing a family in dire need. Let’s help them get back on their feet and reach the goal to raise $100,000.00!


Two of their children are engaged waiting to walk down the chuppah aisle in the very near future. The father is a dedicated, hard-working, selfless, and talented individual who built his own business and employs many community members. He’s always there to help another person before helping himself.


They always have and continue to live within their means and never ask others for help. Unfortunately, over the last few months they have been dealing with an unexpected medical challenge in the family which has set them back financially and are barely making ends meet on a daily basis.


The overwhelming doctor visits and appointments are taking much of his working hours and therefore cannot possibly earn what it takes to cover the expenses for the upcoming weddings. The mother, an extremely devoted and caring woman who sadly had to give up her work for the same reason.


Open your hearts! Hachnasas Kallah to a family who’s always been there for another Jew. Acheinu Bnei Yisroel, let’s be there for them in time of need. Help them with the joy of simcha and relief. 


Be assured that every single penny donated to this needy cause will be used for necessities and no luxuries, it will go a long way. No commission or miscellaneous fees will be deducted from your contribution! May you always be on the giving end and blessed with much nachas and simcha from your families in great health until 120!
CONG ZICHRON MENACHEM

4 RUZHIN ROAD MONROE NY 10950

PHONE: 718-305-5144

SUPPORT EMAIL: [email protected]

TAX ID: 113183914בליץ עמוירדזשענסי קאמפיין


לכבוד מיין טייערער חבר / קרוב / שכן / ביזנעס פארבינדעטער, רודף צדקה וחסד שיחי'


איך קום דא היינט צו אייך צוליב אן אויסנאמליכער פאל וואס פאדערט אונזערע זאפארטיגע רעספאנס, און ברוך השם, מען האט קיינעם נישט געשאסן, קיינעם נישט געשטאכן ב"ה, יעדער לעבט ב"ה, יעדער איז ב"ה געזונט און שטארק, און טאקע דערפאר מוזן מיר טאקע שוין יעצט טוען צו די זאך, עס זאל טאקע בע"ה בלייבן אלעס אין ארדענונג!


ס'איז די רעדע פון אונזער טייערער חבר / קרוב / שכן / ארבייט'ס געבער/ א חשובער אינגערמאן, א תלמיד חכם עצום, א טאלאנטפולער פרייליכער באטאמטער מענטש, וואס האט הנאה צו געבן און צו ברענגען א שמייכל פאר יעדן איד, ער האט ב"ה א שטוב מיט קינדער בליעה"ר, זיך קיינמאל נישט אנגעלייגט אויף א צווייטן, געארבעט אלע יארן מן הבוקר ועד הערב, צו זיין א נהנה מיגיע כפו, און נישט דארפן אנקומען צו א צווייטן. אויך ארבעט ער א גאנצן טאג שווער אויף א פרנסה וואס העלפט ארויס אסאך היימישע אינגעלייט מיט פרנסה בהרחבה ובנאמנות, און אזוי האט ער ב"ה געפירט זיין שטוב די לעצטע צוואנציג יאר לשם ולתפארת.


ער האט אפילו אוועקגעלייגט געלט צו חתונה מאכן זיינע קינדער, נישט ווילנדיג עס זאל פאלן צו לאסט אויף אנדערע אידן, און ער האט נישט גע'חלום'ט צו דארפן אויסשטרעקן א האנט צו אנדערע מענטשן בעת שמחתו. אבער... פון הימל האט מען אנדערש געוואלט, צוליב פארשידענע גרויסע הוצאות אין זיין שטוב, צרכי רפואה פאר א קינד, און צו דעם אלעם קאסט אים יעדע חודש שווערע געלטער פאר א בחור אין א ספעציעלע ישיבה, זענען אים אויסגעטרוקנט געווארן אלע געלט רעזערוון, און ס'איז אים נאך אפילו אנגעוואקסן גרויסע חובות פון די אלע אומגעראכטענע הוצאות, צו זיין גרויס ווייטאג און עגמת נפש.


אצינד גרייט ער זיך ב"ה צו חתונה מאכן צוויי קינדער אין די קומענדיגע מאנאטן, און אויפן ביליגסטן שפארזאמסטן אופן מוז זאפארט געשאפן ווערן די ריזיגע סומע פון הונדערט טויזענט דאלאר = 100,000$ = צו ראטעווען אונזער חשובער חבר / שכן / קרוב / בעל הבית פון צוזאמענברוך! לאמיר אים אנטקעגן קומען מיט דעם גאנצן סכום, ער זאל קענען צוגיין צו די חתונות מיט א פרייליך געמיט. געלט טאר נישט קיין אפהאלט! מיר מוזן שוין טוען צו די זאך!


רופט אייך אן ווארעם צו דעם בליץ עמוירדזשענסי קאמפיין!CONG ZICHRON MENACHEM

4 RUZHIN ROAD MONROE NY 10950

PHONE: 718-305-5144

SUPPORT EMAIL: [email protected]


TAX ID: 113183914Show More

This Dryver is part of "צוות הפועלים העובדים אתך - Upstate airport shuttle" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (27 Total)

Moishy Montreal

$36

4 days ago

In Honor of Yossi Gold

Menachem Kramer

$18

4 days ago

Sruli

$5

5 days ago

In Honor of Yosi Gold

Comments: Allways Helping other people, הצלחה בכל מעשה ידיך

Yitzy

$36

6 days ago

Anonymous

$50

6 days ago

Anonymous

$10

6 days ago

א פ

$5

6 days ago

עזריאל & צארטל געשטעטנער

$50

6 days ago

In Honor of יוסי

B. Gold

$18

6 days ago

In Honor of Yossi Gold

Anonymous

$18

7 days ago

Yanky

$18

7 days ago

Comments: Hatzlocha from your London friend.

Ari

$50

9 days ago

In Honor of Yossi Gold

Yakov Turim

$5

9 days ago

Anonymous

$5

11 days ago

Yitzchok Gold

$50

11 days ago

In Honor of Yossi Gold

Ruchi Gold

$36

11 days ago

In Honor of In honor of Yossi Gold

Anonymous

$18

11 days ago

S

$18

11 days ago

Chaim'l

$26

11 days ago

In Honor of Yossi Gold

Comments: Keep up with your tezdoka imitzvos!!!

Shea Gold

$10

11 days ago

In Honor of My big brother Yossi

Comments: Keep up the good work, Hatzluche BeChul Inyunim!

Yoel Usher Lunger

$18

11 days ago

In Honor of הרב ר' יוסף גאלד

In Memory of שמעון הצדיק כהן גדול

Yakov Spitzer

$50

11 days ago

In Honor of YY Spitzer

Comments: אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא... והכנסת כלה...

Moishe Rosenberg

$20

12 days ago

In Honor of Yossi Gold

Comments: Thanks for responding so patiently to my mechanical questions... :-)

Abraham Daskal

$18

12 days ago

In Honor of Yossi

Comments: יוסי ביסט א צדיק

Anonymous

$10

12 days ago

Pinny

$5

12 days ago

In Honor of My disagreeing friend

Comments: We agree to disagree

Yoliy sofer

$72

12 days ago

In Honor of Yossi gold keep smileing

Campaign Goal: $100,000

Total Raised: $60,545

60%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

$USD

Please wait while we process your donation

Donate Now

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket