Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הר"ר יודל שיף הי"ו -י"ז אלול

Belz Decatur arrow_forward_ios הר"ר יודל שיף הי"ו -י"ז אלול

Raised:

$7,110

Goal:

$5,000

Donors:

85

142%

Donate Now

Original Goal: $800,000

Bonus Goal: $1,000,000

Total Raised: $815,256

101%

נולד בירושלים ביום י' אלול תשי"א, לאביו שהיה נו"נ להרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע. בילדותו למד בת"ת דושינסקיא בירושלים ובהמשך נכנס ללמוד בת"ת 'מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא בירושלים. בינקותו זכה להתלוות אל אביו כאשר הגיע להסתופף בצל הקודש אצל כ"ק מרן מהר"א זי"ע. בבחרותו למד בישיבתנו הק', והיוה אות ומופת לבחור מתמיד בתורה בשילוב יראת שמים שהיתה נסוכה על פניו.

בשנת תשל"א הקים ביתו עם זוגתו ע"ה בת הרה"ח ר' חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים ז"ל מת"א, וקבע משכנו בעיה"ק ירושלים. אחר נישואיו היה מחשובי הלומדים בכולל האברכים דחסידי בעלזא, וקבע מקום לתפילתו בשטיבל שבבנין הת"ת ברח' פרי חדש ועמד לעזר אצל אביו ז"ל ששימש כגבאי ביהמ"ד רבות בשנים. ולאחר פטירת אביו ז"ל היה הוא דואג עבור סעודות ההילולא בביהמ"ד, גם היה משמש כבע"ת בשטיבל בזמנים ועתות מיוחדים.

היה בקי בכל מכמני התורה, וכן במילתא דחסידות היה ידען גדול, כאשר היה תדיר יושב עם זקני החסידים ומבל מהם אמרות ועובדות מרבוה"ק זי"ע. תפילתו היתה לשם דבר במתינות ובדביקות כעבדא קמיה מריה. היה דבוק בלו"נ לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כל השנים בהתבטלות גמורה, ומביתו ברח' דוד ילין המרוחקת שירך רגליו להשתתף בתפילות ועריכת השוה"ט בצל הקודש. רבות בשנים זכה להכין יין מצימוקים שהשתמשו בו אצל מרן שליט"א בחג הפסח, כאשר היה משקיע הרבה כוחות שיהיה בתכלית ההידור.

היה לומד גם בכולל למקובלים 'שערי שמים' ו'תורת חיים'. מנהג קבוע נהג רבות בשנים להתפלל במנין ותיקין בכותל המערבי, חוק ולא יעבור בקיץ ובגשם, ומאז פטירת דודו הרה"ג ר' יעקב קליין ז"ל המשיך לקיים את המנין לאמירת תהילים שהקים לרפואת חולי עמך בית ישראל. אהב לעשות חסד בגופו ובממונו, והיה מכתת רגליו לקבץ צדקה לעניים ולנדכאי רוח, וגם בביתו הכניס וארחים, וכן היה מתחסד ודואג למען הרה"ח ר' יוסל'ע טארנא'ר ז"ל אשר נותר לאחר המלחמה גלמוד.

במחצית השנה האחרונה לחייו סבל ממחלה קשה שקיננה בגופו, ולוותה בסבל כאבים וייסורים קשים אשר קיבל באהבה. נלב"ע ביום א' ניצבים - י"ז אלול תש"פ ונטמן לאחר חצות הלילה בחלקת קהל מחזיקי הדת בהר המנוחות סמוך לקבר אביו ז"ל.

מספר שעות אחר פטירתו נפטרה רעייתו ע"ה משברון לבב, בחייהם ובמותם לא נפרדו.


לעי"נ מרת איטה שיף בת הרה"ח ר' חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים ע"ה.

נולדה ביום ו' שבט תשי"ב, לאביה הרה"ח ר' חנייה יום טוב ליפא טייטלבוים ז"ל מת"א. בהגיעה לפרקה נישאה עם בעלה הרה"ח ר' יוסף שיף ז"ל. שימשה כמחנכת דגולה שנים רבות, בהיותה מראשוני המחנכות בביה"ס 'בית מלכה' בירושלים עיה"ק, ותחת שבט חינוכה עברו מאות בנות אשר חינכה בדרך ישראל.

כל ימיה עמדה לימין בעלה ז"ל במסירות נאמנה, ומסרה נפשה עבור תורתם של בעלה וצאצאיה, ביתה היה פתוח לצדקה וחסד ולהכנסת אורחים. מידי שבת בשבתו חילקה מזון לנצרכים ודלים, בתפילותיה היתה שופכת דמעות כמים למען הצלחת צאצאיה.

בעלה הרה"ח ר' יוסף ז"ל אשר בימיו האחרונים סבל ממחלה קשה ל"ע נלב"ע ביום י"ז אלול תש"פ בשעות אחה"צ, והיא אשר כל ימיה היתה מסורה אליו בכל לבה, לא יכלה לתת את הבשורה המרה על פטירתו, וכעבור שעה קלה, אור ליום י"ח אלול תש"פ נפטרה לבית עולמה.

הלוויתה רוויית היגון והכאב התקיימה למחרת ביום שני ניצבים - י"ח אלול, כאשר לפלא יצויין כי היה זה יום בו ביום נישאו בשנת תשל"א. - בחייהם ובמותם לא נפרדו.

Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryvers extension

phone845-289-8330 Ext 34475

85 

Donations

search

Avrum chaim silberman

$101

23 days ago

אברהם שמחה יוסף שעפערד

$100

1 month ago

Comments: חזק ואמץ

מאיר גולד

$36

1 month ago

Anonymous

$50

1 month ago

Phone Donation

$101

1 month ago

זאב אדלער - GPS Tרשהקך

$24

1 month ago

Comments: יודל !! פאר דיר

יוסף יצחק לאנגסאם ‎‎

$18

1 month ago

Comments: In Honor of Reb Yidel!

Shimon Gruen

$36

1 month ago

חיים יעקב רובין

$36

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

Yisroel Greenwald

$300

1 month ago

יוסף צבי פוקס

$130

1 month ago

Yoely feferokrn

$18

1 month ago

Phone Donation

$18

1 month ago

ברוך מאייער

$18

1 month ago

יוסף צבי פוקס

$50

1 month ago

AB

$5

1 month ago

ר' שלמה גרינפלד

$50

1 month ago

יודל שיף

$30

1 month ago

דוד ליק

$18

1 month ago

Load More

Original Goal: $800,000

Bonus Goal: $1,000,000

Total Raised: $815,256

101%

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket