Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הר"ר יוסף עמרם ווידער הי"ו - ל' שבט

Belz Decatur arrow_forward_ios הר"ר יוסף עמרם ווידער הי"ו - ל' שבט

Raised:

$4,548

Goal:

$7,200

Donors:

37

63%

Donate Now

Original Goal: $800,000

Bonus Goal: $1,000,000

Total Raised: $815,256

101%

הרה"ח ר' אלימלך בן הרה"ג ר' שלמה דוב ז"ל

הרה"ח ר' אלימלך ז"ל נולד לאביו הרה"ג ר' שלמה דוב זצ"ל אב"ד נירעדהאז, זכה שמשחר נעוריו ישב ועסק בתורה ביגיעה נפלאה, כשהגיע לגיל בר מצוה עמד בכור המבחן על הל' מקוואות ובשר בחלב, וכשהגיע לבן י"ח הי' לו היתר הוראה. לא רצה ליהנות מכתרה של תורה, בבואו לארה"ב הי' מלמד בצעהלים ומשגיח בישיבת פאפא. לפני נשואי בניו מאחר שלא רצה להזדקק לבריות יצא עפ"י עצת הרב מפאפא זצ"ל לעסוק במסחר היהלומים, וגם אז עשה תורתו קבע ומלאכתו ארעי והי' משכים בכל בוקר כבר משעה 2 בלילה להתכונן לתפילה כמה שעות בלימוד התורה. חינך את בניו ונכדיו לתורה והי' מורה להם הדרך לדקדק בכל אות בגמ' וברש"י הק'.

הי' מדקדק בהלכה עד כדי מסירות נפש ממש, בתחילת המלחמה שאל את זקינו אב"ד נירעדהאז זצ"ל אם מותר לו להתחפש לגוי והשיב לו שמותר אך אם ישאלו לו האם הוא יהודי אסור לו לשקר כיון שהוא עת השמד וצריך למסור נפשו ע"ז, ופעם שאלוהו האם הוא יהודי וענה בעוז ובגאון כן ותפסוהו ולקחוהו להורג ובניסי נסים ניצל ברגע האחרון.

כל ימיו הי' רודף צדקה וחסד במלוא מובן המלה, הי' מחפש איך אפשר לעזור ליהודי. ביתו הי' פתוח לרוחה לכל דכפין והתארחו אצלו כל מיני ארחי ופרחי.

כל ימיו השתוקק לגור באר"י ואף קנה שם דירה ונסע לשם כמה פעמים בשנה ולפעמים רק למשך יום או יומיים.

הי' מקושר ודבוק מאוד בצדיקים ונסע לבעלזא כמה פעמים בשנה ועל כל צעד ושעל הי' שואל דעת קדשו של מרן מהר"א זי"ע ולהבלחט"א מר"ש.

הי' מראשי מארגני הנסיעה הראשונה לחג השבועות תש"ט – הנקרא בפי כל תגרי לוד. בשנת תשי"א כשעבר לגור למונטריאל בהסכמת מרן זי"ע טרם הגיעו אנ"ש לגור שם מסר נפשו עפ"י בקשת מרן זי"ע לתור אחרי מקום לתורה ולתפילה שיהי' בעלזא שטיבל, ואף נתן ערבות אישית בעת קניית השטיבל אשר המשיך לשלמו למשך זמן אף אחרי שעבר לגור בארה"ב, וידוע שאחד שאל ממרן האם לעבור לגור שם והשיב לו "בענין נסיעות זאג איך נישט קיין דעה אבער מונטריאל האט שוין מיילעך אנגעגרייט"

האמין בצדיקים בתמימות והי' אומר תמיד שזה הצילו מן המלחמה, כששינן לעצמו הרבה פעמים כשמרן בירכו ברכות וזכה רק לשמוע "דער אייבישטער זאל העלפן זאלסט טרעפן די ריכטיגע זיווג" וזה הפיחו רוח חיים כל העת משום שטרם מצא זיווגו.

אחרי המלחמה נשא את בת הרה"ג ר' עמרם ניישלאס זצ"ל והיתה אשה כשרה העושה רצון בעלה ועמדה תמיד לימינה שיוכל להחזיק תמיד בחומרותיו ובמעשי החסד וטרחה רבות למען האורחים ושירתה אותם בנאמנות.

נלב"ע בעת הכנתו לתפילת שחרית ביום א' דר"ח אדר תשנ"ח לפנות בוקר בעת טבילתו במקוה טהרה, ונטמן בארץ ישראל, וזכה להותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים זרע ברך ה'. 


Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryvers extension

phone845-289-8330 Ext 34564

37 

Donations

search

מהררי ציון וירושלים אחיך שלמה בער

$116

15 days ago

Comments: לכבוד אחי היקר הגדול ממנו בחכמה ובמנין

צבי שטערן

$800

23 days ago

Comments: לע"נ מורי חמי ר' אלימלך ב"ר שלמה דוב ז"ל

Anonymous

$300

24 days ago

לע"נ ר' אלימלך ב"ר שלמה דוב ז"ל

$1,000

1 month ago

Phone Donation

$54

1 month ago

Anonymous

$40

1 month ago

מאיר אשלג

$50

1 month ago

מנחם קליין

$180

1 month ago

Anonymous

$77

1 month ago

Comments: לזכות אחי החשוב הרה"ג יוסף עמרם שליט"א

חיים יעקב רובין

$36

1 month ago

Chaim Lazer Wieder

$72

1 month ago

יעקב מאיר לאמפין

$55

1 month ago

Bitech esrogim yf

$18

1 month ago

Comments: Esrogim

יוסף צבי פוקס

$180

1 month ago

a

$18

1 month ago

Anonymous

$200

1 month ago

משה פעפערקארן

$101

1 month ago

בצלאל זאב ווידער

$64

1 month ago

י

$180

1 month ago

Comments: לכ' ידידי יוסף עמרם ווידער

avigdor wieder

$18

1 month ago

Load More

Original Goal: $800,000

Bonus Goal: $1,000,000

Total Raised: $815,256

101%

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket