Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הר"ר יו"ט גראס הי"ו - הר"ר אפרים קאהן הי"ו - י"ד אייר

Belz Decatur arrow_forward_ios הר"ר יו"ט גראס הי"ו - הר"ר אפרים קאהן הי"ו - י"ד אייר

Raised:

$3,729

Goal:

$5,000

Donors:

41

74%

Donate Now

Original Goal: $800,000

Bonus Goal: $1,000,000

Total Raised: $815,256

101%

הרה"ח ר' אפרים בן הרה"ח ר' יו"ט ליפמאן קליין ז"ל

נולד ביום ז' אייר תר"ע בבודאפסעט לאביו ר' יו"ט ליפמאן ז"ל שהי' בעל צדקה מופלג וירא שמים מרבים, ולאמו הצדקנית מרת ביילא ע"ה.

בילדותו גלה למקומות תורה, ובמיוחד התדבק ברבו הגדול המהרש"ג זצ"ל, ואל רבו הגאון ר' אשר אנשיל כץ זצ"ל. אצלו אף החלה התקשרותו המופלאה אל רבוה"ק מבעלזא. זכה להיות אצל מרן מהר"א בעיר בעלזא כמה פעמים בימים הנוראים.

בשנות המלחמה שתה את כוס התרעלה עד תומה כאשר זוגתו ושמונת ילדיו נהרגו עקד"ה. והוא עצמו הי' שנים רבות במחנות עבודה בהם עבר צרות ויסורים נוראים.

אחר המלחמה הגיע לעיר ניערדעהאז, שם נשא את האשה הצדקנית מרת גאלדא ע"ה בת ר' דניאל הכהן וויינבערגער הי"ד, ומיד התחיל לעסוק בפעולות להקמת הקהלה מחדש ולסייע בפעולות צדקה וחסד לנצרכים.

לאחר שנים מספר הגיע לאמריקה, ובתחלת דרכו הי' דחוק מאוד בפרנסתו, ובכל זאת פזר מממונו לצדקה, ואף פזר הון רב באותן הימים בכדי לנסוע אל מרן מהר"א זי"ע בארץ ישראל, ועקב כך אף אבד את מקום עבודתו, אך משם זרחה הצלחתו.

כל ימיו השכים קום בעוד ליל לעסוק בתורה, והי' לו שעורים קבועים שעליהם לא וויתר בכל מחיר. תמיד הי' דברי תורה שגורים על לשונו, ואף שיחות חולין שלו הי' מלאים דברי מוסר וסיפורי צדיקים.

עבודת התפלה היתה מן המיוחדות, תמיד היה מקפיד להיות מן הראשונים, ומעולם לא חיסר אף מלה אחת מתחלה התפלה עד סופה. שימש כבעל התפלה בימים הנוראים, והי' מתפלל בחום ובהתלהבות דקדושה.

ה'בעלזער שטיבל' בקראון הייטס היה פרי טפוחיו. הוא השקיע בו את כל כוחותיו שיהי' בית מקדש מעט כראוי וכיאות לבית ה', והי' רוח החיים ברוחניות ובגשמיות לשטיבל.

מיוחד הי' במדת הכנסת אורחים באופן בל יתואר, וכל ימיו הי' סועדים על שולחנו נדכאים ומרי נפש יחד עם רבנים חשובים, כולם כאחד קבלו כל טוב ומעולם לא השיב פני אדם ריקם. כמו כן פיזר הון רב לצדקה, ובמיוחד למוסדות הק' דחסידי בעלזא.

נסתלק זקן ושבע ימים ביום י' תמוז שנת תשנ"ט ונטמן בבית החיים בשיכון סקווירא

השאיר אחריו דורות ישרים מבורכים בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות יראים ושלמים הממשיכים בפעולות הצדקה והחסד

יהא זכרו ברוך


מרת גאלדא בת רבי דניאל הכהן ע"ה קליין

נולדה ביום ח"י כסליו תר"פ בעיר ראצפערט לאביה רבי דניאל הכהן וויינבערגער הי"ד שהי' נודע במדת החסד ובמיוחד במצוות הכנסת אורחים באופן נעלה עד מאוד.

אחר נישואיה לבעלה רבי אפרים ז"ל עמדה לימינו בפעולות החסד והכנסת אורחים, והיתה טורחת מבוקר עד ערב לבשל אוכל רב שיהא תמיד מצוי לכל אורח שיקלע אל ביתם בכל עת.

היתה צנועה, ומדרגותיה בגינוני קדושה הי' מופלאים ביותר.

בערב שבת היתה טורחת בהכנה דרבה להכין כל צרכי השבת, ובמיוחד בהגיע עת הדלקת הנרות, ואחר כך בעת סעודות השבת, ולא היתה שחה שיחת חולין בעת הסעודה.

כל ישותה היה רדיפת חסד בגוף בנפש ובממון, והיתה משכילה אל דל, לראות את מחסורם ולתת להם את צרכם, וכל זאת בהצנע ובשקט ללא פרסום כלל.

ביום י"ד אייר – פסח שני שנת תשנ"ט הלכה לבית עולמה בפתע פתאום, והובאה למנוחת עולמים בבית החיים דשיכון סקווירא.

אשה יראת ה' היא תתהלל

Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryvers extension

phone845-289-8330 Ext 34573

41 

Donations

search

Duvid gross

$36

16 days ago

Mendel Igel

$101

17 days ago

Phone Donation

$36

1 month ago

Phone Donation

$18

1 month ago

Phone Donation

$360

1 month ago

ME

$10

1 month ago

משה לאנגסאם

$36

1 month ago

yomtov gross

$101

1 month ago

Anonymous

$25

1 month ago

Anonymous

$100

1 month ago

יום טוב פריעדמאן

$18

1 month ago

יושע גראס

$101

1 month ago

E.G.

$36

1 month ago

Phone Donation

$100

1 month ago

Akiva

$36

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

Anonymous

$36

1 month ago

גיסי היקר המסור בלו"נ לכל קדשי שמים

$150

1 month ago

Comments: חיים שובקס

יושע פנחס

$36

1 month ago

Load More

Original Goal: $800,000

Bonus Goal: $1,000,000

Total Raised: $815,256

101%

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket