Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

תלמידי אור ישראל הגר"א געלדצעהלער ז"ל (37 dryvers)

Esty's Tearsarrow_forward_ios תלמידי אור ישראל הגר"א געלדצעהלער ז"ל

Raised:

$81,069

Donors:

524

37 Dryvers

Load More

Esti’s Fight for Life depends on YOU!

Mazel Tov! A simcha! A celebration! Twin girls! So much light and joy in the Wagshal family.

But the simcha was quickly overshadowed by a call from the ICU medical team. Esti, one of the

babies, has suffered from a severe stroke which left her with extreme brain damage. The

doctors have given up hope, and wanted permission to pull the plug.

Dreams shattered.

Hopes dispersed.

Light turned to darkness.

After weeks of advocating for her to stay on life-saving ecmo machines, she has finally

improved just enough for her to come off of them. However, her brain remained severely

affected, and was barely functioning.

After weeks of research and holding onto hope, the Wagshal family found a doctor in Florida

who promised to be of help. With an intense form of therapy, he guaranteed Esti’s parents that

with consistency, they’ll see great improvement in her health, until she is fully recovered.

A beacon of light.

Hope, restored.

Not just a dream.

The therapy was costly. Very costly. But no amount of money was gonna stand in the way of

their Esti’s life. After 3 months of intense therapy, improvement was seen.

3 months, and a world of a difference.

3 months, and significant improvement.

3 months, and then it halted to a stop.

We’re turning to our community. Our family. Our pillar of hope.

Our source of so much chesed.

Help Esti live a fulfilling life! Let’s all come together and help her on her journey towards

recovery. Your contributions will save a life! Literally.

In the zechus of helping Cholei Yisroel, may you and your family only know of happiness.

מזל טוב, א צווילינג איז געבוירן געווארן בשעת עס האט געבוזשעוועט די קאוויד ווינטן, און דערפאר האבן די שטרענגע קאנאדישע באהערדע צעטיילט די מאמע פון איר ניי-געבוירענע זיסלינגס. בין כך ובין כך וואס די עלטערן האבן נישט קיין צוטריט צו זען זייערע פרישע טעכטער מעלדט מען זיי אפאר טאג נאכ'ן געבורט אז איינע פון די צוויי מיידלעך – אסתי, האט געכאפט א סטראוק ל"ע און עס האט אינגאנצן געשעדיגט איר מוח און דערפאר האט זי מער נישט פארוואס צו לעבן, און מ'וויל רשות איר אויסצופלאגן פון די מאשינען וואס האלטן איר ביים לעבן.

פארשטייט זיך אז מ'האט מיט שווערע ארבעט אויסגעארבעט אז זי זאלן קענען בלייבן לעבן דאס לענגסטע שייך, און אפאר וואכן שפעטער נאכ'ן זען ניסים גליום איז געלונגען איר צו אראפנעמען פון די מאשינען – אבער אן קיין מוח וואס קען פינקציאנירן.

נאך א לאנגע צייט פון נסיונות און אמונה האבן די עסקנים אנגע'שדכנ'ט אסתי מיט א דאקטער אין פלארידע, וואס זיי קענען שוין נישט פון היינט, וואס וועט בעזר השם צוריקברענגען אסתי צו א נארמלע לעבן – אזויווי ער האט שוין געטון צו פולע מוחות וואס דרייען זיך אויפן גאס וואס עס זעט אויס אז אזוי זענען זיי געבוירן, און ער האט איר ארויפגעלייגט אויף א סיסטעם פון גאר טייערע און פראפעסיאנאלע טעראפי, זיין מהלך האט מען פראבירט פאר 3 חדשים און מ'האט טאקע גלייך פון אנהייב געזען ווי זאכן ריקן זיך מיט גאר גרויסע שטאפלען.

אלעס אינצווישן די 3 יאר פון דעם איבערלעבעניש האט אפגעקאסט א געוואלד פון געלט וואס איז געליגן אויף די פלייצעס פון אסתי'ס משפחה, אבער יעצט איז געקומען צו א צייט וואס זיי האבן מער נישט וויאזוי צו באצאלן. די דאקטער ווייזט אפענע פאקטן אז אויב האלט מען אן זיינע באהאנדלונגען און טעראפיס אין פלארידע וועט אסתי'ס מוח פולקאם צוריקקומען, און אזוי וועט טאקע זיין, אבער צו דעקן דעם דאקטער'ס באהאנדלונגען און אלע קאסטן ארום, מוז מען צוקומען צו אחינו כל בית ישראל.

אסתי וויינט אז זי וויל לעבן, און אסתי גייט לעבן! די איינציגסטע זאך וואס שטייט אין וועג איז נאר די געלט וואס עס וועט אפקאסטן די קומענדיגע 2 יאר אין פלארידע ביז ווען אסתי וועט זיך קענען צוריקקערן אהיים צו איר עלטערן און געשוויסטער.

Show More

Donate Now

524 

Donations

search

Pinches Kilstein

$18

2 months ago

Mendel Schneck

$180

2 months ago

shaya stern

$18

2 months ago

Phone Donation

$230

2 months ago

Hershel Katz

$60

2 months ago

Mendel Schapira

$500

2 months ago

Israel Jung

$18

2 months ago

Yehoshua Mishulovin

$18

2 months ago

Hershy Katz

$36

3 months ago

Anonymous

$115

3 months ago

Comments: נאר מיט שמחה

Anonymous

$50

3 months ago

Comments: לכבוד ידידי הרב ר' שאול יחזקאל שליט"א אייניקל פון רבי שאול מליטשיק זצ"ל

Anonymous

$120

3 months ago

Phone donation

$6

3 months ago

מרדכי הכהן פריעדמאן

$36

3 months ago

Joel Roth

$18

3 months ago

Comments: לכבוד ידידי הרב ר' ישראל שאול

Shulem weiss

$50

3 months ago

Elya

$54

3 months ago

יונה צבי וואלדמאן

$36

3 months ago

jacob freund

$36

3 months ago

Comments: I miss you!

FRAIDY SALAMON

$36

3 months ago

Comments: Keep on doing chesed!

Load More

Call our automated phone system and enter the dryver's extension

phone718-682-7057 Ext 101

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket