Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Lipa Lefkowitz

Hildeshaim Campaign arrow_forward_ios 12th Ave - ביהמ"ד סקווירא arrow_forward_ios Lipa Lefkowitz

Raised:

$5,709

Goal:

$5,000

Donors:

59

114%

Donate Now

Original Goal: $1,000,000

Bonus Goal: $1,300,000

Total Raised: $1,300,437

130%

This Dryver is part of "12th Ave - ביהמ"ד סקווירא" team

Go to Team Page


HE WAS THEIR EVERYTHING.

NOW… MOSHE EINENU.

 

Moshe Hildesheim, a”h, was more than a breadwinner and a loyal father. He personified what it means to guide a family emotionally, spiritually, and materially. As the rock of his beautiful home, he inspired his children to lead lives of Torah and yiras Shamayim and was well on his way to enjoying a long life of Yiddishe nachas.

 

But then tragedy struck. This enthusiastic and ambitious father, an exemplar of ahavas Torah and righteous living, was taken from those he loved after a years-long battle with the bitereh machla. At first, no one knew he was sick because he refused to allow his children and those around him to suffer. But when the illness returned with ferocious force, the Moshe everyone knew was lost. Moshe Einenu.

 

Moshe’s Midwestern background fused with a fiery Chasidish passion, were the foundation on which he built his home in Brooklyn together with his eishes chayil. He learned in kollel as long as was feasible and then joined the workforce to provide for his family. His children—the youngest of whom is just 11 months old!—adored their doting father. And he loved them back even more.

 

The void he left behind can never be filled. The lives of the 7 yesomim will never be the same. But in our grief, we cannot forget the material impact of his passing. A mother with 7 youngsters was left alone, and it’s the community’s responsibility to stand beside them in a long-lasting manner, far after the headlines have moved on.

 

The “Moshe Einenu” campaign is our one-time opportunity to set the family on secure footing for their difficult journey ahead. Their Father in Shamayim, the Avi Yesomim, will surely repay those who look out for His dear children.

 

Thank You

ב"ה

 

 

שקעה השמש בצהרים. א צער האט ארומגענומען יעדן איינעם, הערנדיג איבער די פריצייטיגע פטירה פון האי גברא יקירא, הרה"ח ר' משה הילדסהיים ע"ה מחשובי חסידי גור אין בארא פארק, וואס איז געווען ברייט-באקאנט מיט זיין זעלטענע איידלקייט, ער איז געזעסן און געלערנט פלייסיג פאר לאנגע יארן. ער האט ב"ה זוכה געווען אויפצושטעלן א הערליכע משפחה פון לעכטיגע קינדער יראים ושלמים. ר' משה איז געווען א דוגמא פון קבלת יסורים באהבה, כאטש ער האט אזויפיל מיטגעמאכט אין זיינע יארן, ווי ער האט געליטן א לענגערע צייט אויפן ביטערן מחלה רח"ל, איז ער שטענדיג ארומגעגאנגען מיט א שמייכל, און מחזק געווען אלע זיינע ארומיגע. ליידער איז באשערט געווען אז ער זאל אוועקגעריסן ווערן פון אונז אין זיין יונגע עלטער.


גדול כים שברך. ווי נאר עס איז ארויס די בשורה פון זיין פטירה, האט ארומגענומען א טרויער ביי אלע זיינע באקאנטע. אלע האבן באוויינט די הערליכע בלום וואס איז אזוי פריצייטיג אוועקגעריסן געווארן פון אונז, אין זיינע שענסטע יארן, איבערלאזנדיג נאך זיך 7 לעכטיגע יתומים, וואס קיינער פון זיי האט נאכנישט חתונה געהאט. די רירנדע בכיות פון די פילע באטייליגטע ביים הארצרייסנדע לוי', האט ארויסגעוויזן וואס דער חשוב'ער נפטר האט געמיינט פאר זיינע באקאנטע.די גרעסטע צער איז ווי פארשטענדליך זיין חשוב'ע משפחה, די אלמנה מיט די 7 יתומים, וואס זענען ליידער געבליבן אליין אויפן וואסער, אן קיין ברויט-פארזארגער, מיט א חלל וואס מען וועט נישט קענען צוריקשטעלן.

 

ר' משה איננו. כלל ישראל איז פאראייניגט צום גרויסארטיגן 'משה איננו קאמפיין', אויפצועפענען א "'קרן יתומים" אויסצוהאלטן די אלמנה און 7 יתומים זיי זאלן ווייטער קענען אנגיין מיט זייער טעגליכע לעבן און קענען גיין אונטער די חופה רואיגערהייט, דער קרוין פון די משפחה איז ליידער פארלוירן, אבער מיר קענען זיי יא העלפן ווייטער אנגיין, און פארגרינגערן זייערע שווערע אומשטענדן. רחמנים בני רחמנים וועלן זיך אנרופן מיט ריזיגע סכומים אוועקצושטעלן די משפחה על צד היותר טוב. ווערטער זענען איבריג... אלע הערצער זענען אפן... יעדער איז ווארעם...

 

עס איז זיכער אז בשכר זאת וועלן מיר זוכה זיין אז 'מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די', און מען וועט נאר הערן גוטע בשורות המשמחים את הלבבות.

אלע תומכים ומסייעים וועלן זיכער געבענטשט ווערן מיט שפע ברכה והצלחה אין אלע עניינים, געזונט, פרנסה, נחת און סייעתא דשמיא, ביז מיר וועלן זוכה זיין צו ביאת גואל צדק בב"א.Show More

Checks should be made out to:

Keren Yisroel / Cong. Emunas Yisroel
Tax ID 112409537

Please put in the Memo "HILDESHAIM FUND"

Mailing address:

Keren Yisroel / Cong. Emunas Yisroel
4403 15th Ave, Suite 135
Brooklyn NY, 11219

This Dryver is part of "12th Ave - ביהמ"ד סקווירא" team

Go to Team Page

Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryvers extension

phone(929) 207-6662 Ext 37553

59 

Donations

search

Phone Donation

$100

8 days ago

Phone Donation

$36

29 days ago

Anonymous

$180

1 month ago

Chaskel Kraus

$50

1 month ago

Phone Donation

$36

1 month ago

Phone Donation

$100

1 month ago

Lipa Sporn

$36

1 month ago

Phone Donation

$200

1 month ago

Yitzchok Blum

$100

1 month ago

Comments: thanks for your great work

Phone Donation

$100

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Anonymous

$691

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Phone Donation

$36

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Phone Donation

$18

1 month ago

Phone Donation

$20

1 month ago

Phone Donation

$300

1 month ago

Phone Donation

$40

1 month ago

Load More

Original Goal: $1,000,000

Bonus Goal: $1,300,000

Total Raised: $1,300,437

130%

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2022 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket