Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

שמעון עקשטיין

With Keren yesomim

Raised:

$21,020

Goal:

$21,000

Donors:

146

0%

Donate Now

Multi Dryver Donation arrow_forward

This Dryver is part of "משפחת ר' מרדכי הערש פארקאש ברודערס / שוואגערס / נעפיוס" team

Go to Team Page

 אוי טאטע, וואו ביזטו?

געווען איז עס דעם פארגאנגענעם א' סליחות פארנאכטס; די מח האט זיך אפגעשטעלט. מען האט עס נישט געקענט גלייבן; אזא זיידענער יונגערמאן מו"ה יעקב פארקאש ע"ה בן הרה"ח ר' מרדכי צבי הי"ו; א אינגערמאן אין די סאמע בליענדע יארן, א דיאמאנט פון שטאט, איז אזוי פלוצלונג און טראגיש אוועקגעריסן געווארן ה"י, פאר'יתומ'דיג פון איין מינוט צום צווייטן זיין געטרייע ווייב און 3 זיסע קינדערלעך!

די קליינע יתומים'לעך וויינען "טאטי, וואו ביזטו"? דאס הארץ ווערט צעשמאלצן פון באטראכטן זייער אומשולדיגע, צעמישטע פנימ'לעך. זיי זוכן זייער טאטע'ס שמייכל; זיי דארפן א טאטע וואס זאל זיי שפייזן, קויפן קליידונג, זיי ערציען, באצאלן שכר לימוד און בר מצוה/חתונה מאכן. וואס וועט זיין ווייטער? וואס וועט זיין זייער עתיד?

לא עת לחשות! ס'איז נישט גענוג צו בלויז קרעכצן און האבן מיטלייד, נאר ס'איז דער פליכט ארויסצוצייגן אונזער אחריות און טון למעשה, אויפצורעכטן די שטוב און אויפשטעלן בעוד מועד א קראנטע "קרן יתומים פאנד", אז די אלמנה און די יתומים זאלן האבן פון וואו צו לעבן און זיך מפרנס זיין בכבוד.

אלס די ערשטע יסוד פאר'ן קרן מוז אין די יעצטיגע קריטישע שעה'ן זאפארט צוגעשטעלט ווערן "מינימום א האלב מיליאן דאלאר".

די רבני ודייני העיר קרית יואל שליט"א האבן ארויסגעגעבן א ספעציעלע כרוז, רופנדיג יעדן איינעם זיך משתתף צו זיין מיט גרעסערע סכומים צוליב די דרינגענדע וויכטיגקייט.

שטופט עס נישט אפ! דער קאמפיין איז "יעצט"! יעדע איינציגע נתינה ציילט, טרייסט און היילט! גיבט 'שוין' אייער הארציגע נדבה, און שאפט אייך אן אומבאגרייפליכן זכות און מליץ יושר פאר אייך און אייער משפחה, צו א יאר פון לעבן מיט געזונט און נחת; א גאראנטי פונעם אבי היתומים אליין: "אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך".

עננו אבי יתומים עננו!


Show More

This Dryver is part of "משפחת ר' מרדכי הערש פארקאש ברודערס / שוואגערס / נעפיוס" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (146 Total)

שרגא ווערצבערגער

$20

1 month ago

יואל פעקעטע

$92

1 month ago

Joseph Waldman

$100

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Shimon Brandsdorfer

$20

2 months ago

Comments: זה הכסף ילך לצדקה

Blimie Kraus

$10

2 months ago

In Honor of שמעון

Comments: Shimon, you are a true inspiration!

פרימי

$10

2 months ago

In Honor of מיין חשובע פעטער שמעון

ישראל מאיר

$10

2 months ago

איתמר טובי׳ פריעדמאן

$10

2 months ago

In Honor of שמעון עקשטיין

Comments: שמעון די שטייגסט איבער דיין גאול - כה לחי

יודל פרענקל

$18

2 months ago

In Honor of הרב ישכר דוב פרענקל אב״ד פוזנא

In Memory of גדול המעשה יותר מן העושה

Comments: ותשובה ותפלה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה

שלום טאבאק

$50

2 months ago

Anonymous

$324

2 months ago

Avrum Harsh Weberman

$18

2 months ago

LW

$500

2 months ago

Mordechai Rosenthal

$36

2 months ago

Dovid Levine

$20

2 months ago

In Honor of Michla Eckstein and family

Chávez & son’s logistics

$50

2 months ago

Moishe Zahler

$360

2 months ago

In Honor of Shimon

Comments: המקום ינחם אתכם ושלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו

Anonymous

$100

2 months ago

Ari & raizy herskovic

$50

2 months ago

Anonymous

$5

2 months ago

In Honor of Dovy Frankel

Hayoim Yoim & Staff

$1,800

2 months ago

In Memory of לע"נ יעקב ז"ל

Comments: די השבת אבידה אפטיילונג וואס אזויפיל האבן הנאה דערפון איז ר' יעקב ז"ל איידיע און זכות

Luzer Elye Breuer

$50

2 months ago

In Honor of Dovy Frankel

In Memory of ר יעקב ז"ל

Comments: גוט שבת

Moshe Aryo Lefkowitsh

$100

2 months ago

Samuel Kornbluh

$54

2 months ago

הערשי לעווי

$50

2 months ago

In Honor of שמעון

In Memory of ר יעקב ז"ל

Comments: גוט שבת

ARI BERKOWITZ - THANK YOU HASHEM

$18

2 months ago

In Honor of Dovy Frankel

Gabriel Tobal

$180

2 months ago

Yona L

$180

2 months ago

Ahron Weiser

$18

2 months ago

In Honor of For you Shimon

Anonymous

$18

2 months ago

יוסף חיים ארי' קויפמאן

$120

2 months ago

In Honor of שמעון עקשטיין

Comments: גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר

Yitschok Chaim Shalilof

$150

2 months ago

Jacob Goldhirsch

$10

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

חיים הערש גאלדבערגער - יעזורו

$1,050

2 months ago

In Honor of ידידי שמעון עקשטיין

Comments: הוספה - אז שמעון בעט $1,800 האב איך נישט קיין 3 ברירות....

Shea N Stern

$72

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

Isaac Markowitz

$50

2 months ago

Yossi Fisch

$18

2 months ago

In Honor of Shimon Brandsdorfer

Leib Frankel

$50

2 months ago

Hendy Ekstein

$36

2 months ago

In Honor of My dear uncle Shimmy

M Feldman

$10

2 months ago

Levi Y Nussenzweig

$10

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

In Honor of My dear cousin Shevy

shlomo klein

$18

2 months ago

אהרן ישראל מאיר

$36

2 months ago

In Honor of פאר מיין חשובע פעטער שמעון

עזריאל

$36

2 months ago

In Honor of פאר מיין חשובע פעטער שמעון

Moish Roid

$18

2 months ago

In Memory of The holy BESHT

Comments: (VIA shimon Brandsdorfer).

Leah Weinstock

$60

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

Anonymous

$5

2 months ago

Yermy Mittelman

$25

2 months ago

חזק וברוך!!! א. סופר

$24

2 months ago

Comments: כה לחי! תזכו למצוות

Yoely

$18

2 months ago

In Honor of לכבוד מיין חשובע טאטע

Eli Pavel

$18

2 months ago

Yiddy Schwartz

$50

2 months ago

In Honor of ידידי היקר הרב שמעון עקשטיין שליט"א

In Memory of שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו

Comments: שמעון הצדיק גרעסטע בעל חסד וואס איך קען נאר קיפ איט אפ

Chana Fraidele

$18

2 months ago

In Honor of לכבוד מיין חשובע טאטע

Yisroel Meir

$18

2 months ago

In Honor of לכבוד מיין חשובע טאטע

Faige Shaindel

$20

2 months ago

In Honor of לכבוד מיין חשובע טאטע

Anonymous

$54

2 months ago

In Honor of Dovy

Shimon Katz

$450

2 months ago

In Honor of שמעון עקשטיין

Simcha Klagsbrun

$26

2 months ago

Comments: לכבוד ידידי ר' שמעון דוב

Yitzchok Weiss

$20

2 months ago

HERSHKOWITZ CHU

$50

2 months ago

Duvid Tabaczynski

$10

2 months ago

In Memory of Reuven ben Duvid

S. Landau

$18

2 months ago

Joel Klein

$100

2 months ago

chaim wolf falkowitz

$35

2 months ago

Anonymous

$500

2 months ago

Dave Chaz

$54

2 months ago

In Honor of Dovy Frankel a person that never say No

Ark Mortgage - פינחס קיש & מרדכי עקשטיין

$3,600

2 months ago

In Honor of Shimon Ekstein

Anonymous

$180

2 months ago

Meir Pollak

$18

2 months ago

In Honor of Joel Ekstein

CORY R STEIN - APPLIANCE BROKERS LTD

$54

2 months ago

In Honor of My good friend Dovy Frankel

Isaac Reiss

$18

2 months ago

In Honor of Signature Appliances

Zalman L. Sandel

$101

2 months ago

In Honor of R’ Shimon

Berish mertz

$36

2 months ago

In Honor of אז שמעון בעט קען מען נישט זאגן ניין

Yoel shtesl

$18

2 months ago

Joel Ekstein

$250

2 months ago

J Neuwirth

$10

2 months ago

In Honor of שמעון בראנדסדארפער

Moshe Paneth

$50

2 months ago

In Honor of הרב שמעון עקשטיין

Abraham Friedman

$18

2 months ago

Moshe Landau & Yoel Gotlieb

$360

2 months ago

Chaim Gluck

$18

2 months ago

In Honor of Dovi Frankel

Ari Flohr

$18

2 months ago

In Honor of ר׳ שמעון דוב בראנדסדרפר

Comments: לכבוד ידידי רש״ד היקר. אני מעריך מאוד פעולותיך הנשגבות.

Phone Donation

$950

2 months ago

הרב דוד שלמה עקשטיין

$180

2 months ago

David Meisner

$18

2 months ago

Comments: For Shimon Brandsdorfer

Abraham Jacobowitz

$18

2 months ago

In Honor of Dovi Frankel

Yisroel Zahler

$100

2 months ago

In Honor of Shimon

Comments: Your the best!

Chaim E Klein

$18

2 months ago

In Honor of Dovi Frankel

Burech Guttman

$18

2 months ago

Akiva Stern

$18

2 months ago

In Honor of Dovi Frankel

Aron Elye Spitzer

$25

2 months ago

Yoley Teichman

$50

2 months ago

Yanky Stern

$36

2 months ago

In Honor of Shimon Ekstein

חיים הערש גאלדבערגער - יעזורו

$750

2 months ago

In Honor of הרב שמעון עקשטיין

Shmaya Schwartz

$6

2 months ago

פשוטע יוד

$10

2 months ago

In Honor of לכבוד ידידי הרה"צ ר שמ"ד שליט"א

Anonymous

$50

2 months ago

מאיר הערש פייערשטיין account manager at The CallPro

$180

2 months ago

In Honor of Shimon Ekstein - Co-Founder & CMO www.TheCallPro.com

Shlomo Zeide

$50

2 months ago

baruch stern

$45

2 months ago

EKSTEIN SCHMIEL

$500

2 months ago

Joel Grunbaum

$18

2 months ago

Abraham Orgel

$18

2 months ago

Comments: May we only hear simchas

Yoely Goldstein

$72

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

In Honor of Dovy frankel

Comments: דובי איז א איד א צדיק, אייביג רעדי צו העלפן א צווייטע איד

MORDCHAI STERN

$100

2 months ago

Abraham Neuwirth

$10

2 months ago

In Honor of הרב שמעון בראנדסדארפער

אשר זאב גוטטמאן

$18

2 months ago

Binyomin Taub

$10

2 months ago

In Honor of My Dear friend who I immensely respect, Hazadik Reb Shimon Dov Brandsdorfer

Comments: ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה Gmar Chasima Tova

Lowy

$36

2 months ago

In Honor of Our dear friend Shimon Brandsdorfer

Anonymous

$10

2 months ago

In Honor of שמעון בראנדסדארפער

Anonymous

$36

2 months ago

In Honor of Blimy Bransdorfer / Shimon Ekstein

Moshe Y Friedman - HFA Realty Group

$25

2 months ago

Comments: מען זאל הערן נאר גוטע בשורות

Anonymous

$5

2 months ago

In Honor of Blimy Brandsdorfer

Anonymous

$36

2 months ago

In Honor of Shimon Bransdorfer / Shimon Ekstein

Shinon Brandsdorfer

$30

2 months ago

Tzurty Schwartz

$18

2 months ago

Lazar Weinstock

$180

2 months ago

Blimie Kraus

$50

2 months ago

Shulem Y. Weiss

$36

2 months ago

In Honor of שמעון הצדיק

Comments: ווי קען מען זאגען ניין פאר שמעונען

Anonymous

$36

2 months ago

In Honor of Hendy my dear niece!!

Anonymous

$36

2 months ago

Aron Shaul Sandal

$360

2 months ago

Avrumy & Miriam Cohn

$100

2 months ago

Hendy Ekstein

$36

2 months ago

Ari

$180

2 months ago

ברוך יודא קליין

$360

2 months ago

Zalman Zwiebel

$60

2 months ago

shimon goldberger

$180

2 months ago

Yoel Shimonovitsh

$75

2 months ago

WIRELESS CALLER

$1,000

2 months ago

Anonymous

$10

2 months ago

Dov Frankel

$100

2 months ago

In Honor of Shimon Ekstein

Comments: מיין טייערע חבר שמעון וואס איז אייביג גרייט צו העלפן א איד צווייטן

Yona Lebovitz

$36

2 months ago

WIRELESS CALLER

$100

2 months ago

NEUMAN ESTHER

$180

2 months ago

Shulem Ekstein

$420

2 months ago

WIRELESS CALLER

$360

2 months ago

Aron Ekstein

$1,000

2 months ago

In Honor of מיין טייערע ברודער שמעון עקשטיין

Burech Schonfeld

$36

2 months ago

Shloima Samet

$50

2 months ago

In Honor of Shimon

Comments: שמעון, א הארץ פאר א צווייטן שטענדיג

Original Goal: $500,000

Extended Goal: $800,000

Total Raised: $723,052

144%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

Split $0 over

months

Please wait while we process your donation

Donate Now

Multi Dryver Donation

Powered By: ClickMarket Privacy Policy