Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Baruch Mordchai & Chayala Mendlowitz

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios Chaim Friedman & Family arrow_forward_ios Baruch Mordchai & Chayala Mendlowitz

Raised:

$6,907

Goal:

$7,200

Donors:

89

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

This Dryver is part of "Chaim Friedman & Family" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "Chaim Friedman & Family" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (89 Total)

Shia Mendlowitz

$300

16 days ago

Moshe

$18

1 month ago

In Honor of Burech Mordche

In Memory of KN SNIF SH & L

Comments: No access now to a yiddish keyboard...

Shaya Solomon

$100

1 month ago

In Honor of ברוך מרדכי

S Kaff

$50

1 month ago

Taub

$18

1 month ago

יצחק אהרן דייטש

$5

1 month ago

Yakov Shimon Goldstein

$5

1 month ago

Comments: !דו בעטסט? דו באקומסט

Yitzchok

$5

1 month ago

In Honor of 🎶אין זכות פון רבי מאיר בעל הנס🎶

Moshe Yosef Fischer

$18

1 month ago

יצחק הערש ברוין

$50

1 month ago

Cheved Ruchel Rottenberg

$26

1 month ago

Chana Ruchy Paneth

$10

1 month ago

אליעזר פריינד

$36

1 month ago

Aron Hollender

$36

1 month ago

Elimilech jacobowitz

$198

1 month ago

In Honor of ברוך מרדכי

Comments: די זכות זאל דיר ביישטיין

Miriam Mendlowitz

$53

2 months ago

יושע וויינבערגער

$286

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי מענדלאוויטש

In Memory of די נפטרים

Comments: זאל כאטש די 11 מאל 26 $ פאר יעדן פון די 11 יתומים וואס קומט אויס די שם הויה זיין מיט זיי פון יעצט און ווייטער און מען זאל מער נישט וויסן פון קיין צער

יודל פרידמאן

$18

2 months ago

שמואל פיקסלער

$100

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

Comments: דו העלפסט דעם כלל און פרט, די באשעפער זאל דיר בענטשן בכלל ובפרט

Isreal Reisman

$52

2 months ago

Comments: כה לחי! בשורות טובות!

motty kellner

$36

2 months ago

Adel H L

$180

2 months ago

מרדכי הערש הויער

$30

2 months ago

מרדכי לייב אייזיקאוויטש

$18

2 months ago

Zaly hornstein

$18

2 months ago

In Memory of רבקה ברינא בת יצחק

Weinberger

$18

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

Frimet Bandau

$10

2 months ago

Yitzchok Lichtenstein

$18

2 months ago

Anonymous

$35

2 months ago

Comments: חזק ואמץ!!!

Shaya Braun

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

In Memory of לע''נ הב' דוד מאיר ע''ה בן ר' יצחק

Comments: זאל מען נאר הערן גיטע בשירות

Shulem Breuer

$36

2 months ago

David Landau

$72

2 months ago

In Honor of of my chavrusa

In Memory of of the 4 victims

Chassie Waltzer

$36

2 months ago

avigdor schwartz

$36

2 months ago

In Honor of מיין געטרייע חבר ברוך מרדכי ני"ו - מיסודו ראש חבורתינו חביבים

Comments: גלייב מיר איך וויל דיך געבן מער.. אבער אנדערע בעטן דיך אויך.....

SK

$180

2 months ago

In Honor of Teacher Chayala

עזריאל גרין

$410

2 months ago

In Memory of רבינו חיים זאנוויל בן ר' משה זי"ע

Comments: !ברוך מרדכי מיט א שטארקייט (...וכשאני לעצמי מה אני)

Rachel Esty Zeigelheim

$36

2 months ago

Saul brauner

$500

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

In Memory of להצלחה בכל ענינים

מרדכי ישעי' קאהן

$100

2 months ago

Comments: ברוך מרדכי! לך בכוחך זה והושע את ישראל! שכרך הרבה מאוד

Anonymous

$50

2 months ago

C A

$25

2 months ago

Phone Donation

$15

2 months ago

משה יאקאבאוויטש

$50

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי - CPG

Yoily Goldberger

$100

2 months ago

Phone Donation

$20

2 months ago

Moshe Arya friedlander

$50

2 months ago

ראש הכולל

$5

2 months ago

Hershey Halperin

$18

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

ראש הכולל

$10

2 months ago

Sendy Walter

$50

2 months ago

Ari Shpielman

$36

2 months ago

Yoel Aron Lefkowitz

$36

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

In Memory of רבינו משה בן חיים צבי זי"ע ועכי"א - הבחור משה צבי ע"ה הי"ד בן יבלח"ט אברהם שלום אהרן הי"וו

Volvi Mendlowitz

$50

2 months ago

Volvi Steinmetz

$18

2 months ago

גבריאל קאַהן

$36

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

In Memory of ר' בצלאל קאַהן ע"ה

Shmiel Aba Halbershtam

$18

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה

Devoiry Singer

$100

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

F-4 Roommate

$50

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

Mordche Shlome Gelbstein

$54

2 months ago

Yitzchok

$72

2 months ago

M m

$36

2 months ago

שמואל נתנאל ראזענבערג

$60

2 months ago

In Honor of My Friend and Cousin

In Memory of רבקה בריינא ע"ה

Zeidy & Bobby Reich

$100

2 months ago

Blimy Halpern

$20

2 months ago

Comments: Hatlacha Rabba!!!!

Mordechai

$50

2 months ago

In Honor of Burich Mordch Mendlowitz

Comments: From Mordechai Cziment Burich Mordch for you i have to give #KeepOn

Malky Teitelbaum

$18

2 months ago

You best cousin Ruchella

$18

2 months ago

In Honor of Chayala

Chany Lax

$20

2 months ago

Miriam Leah paskesz

$50

2 months ago

Sury Spira

$20

2 months ago

Comments: My workmate and Friend!

חיים הערש גאטליב

$10

2 months ago

In Honor of ברוך מרדכי

Comments: ברוך מרדכי עס איז מיר א כבוד דיר צי האבן אלץ א פריינד, גיי אן מיט דיין הייליגע ארבעט! בשם חבורת סי-פי-דשי

Zissy spigel

$18

2 months ago

Comments: Hatzlach Rabba!

Eliazer Kohn

$20

2 months ago

David Friedman

$36

2 months ago

Comments: Burich M For you anything

Chavy Mandel

$1,000

2 months ago

In Honor of Chayala

Comments: הצלחה

Phone Donation

$10

2 months ago

Rivky Miller

$47

2 months ago

In Honor of My Great Friend Chayala

Hertzka Samet

$60

2 months ago

Shmelke Diamond

$72

2 months ago

In Honor of My good friend and neighbor

Bruchy Malowicki

$50

2 months ago

In Honor of Chayala

In Memory of לע"נ חיים יוסף דוד בן יעקב יהודה לייב

Comments: for the most amazing workmate!!!! Keep on going!!!!!

david gross

$20

2 months ago

Chayala's workmate

$112

2 months ago

In Honor of Chayala

Tzipora Rochel Silber

$200

2 months ago

In Honor of Chayala

Comments: For the greatest workmate!!!!!

AY Mendlowitz & family

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

In honor of Chayala & Mordchai Ari

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

In Honor of The Mendlowitz's

In Memory of מרים בת אלמלך ע"ה - רבקה בריינא ע"ה

Phone Donation

$18

2 months ago

Elly Rabinowitz

$20

2 months ago

In Honor of My wonderful Partner

Comments: In honor of the last day of the most amazing school year!

Raizy Weiss

$20

2 months ago

In Honor of In Honor of my friend Chayala!

In Memory of L"n Yicheskal Shraga Ben Shmeil Betzalel

Comments: De ziches zul dech by shtien

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket