Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Shmiel Leib & Machla Raizy Feder

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios Berger Immediate Family arrow_forward_ios Shmiel Leib & Machla Raizy Feder

Raised:

$10,491

Goal:

$10,000

Donors:

89

0%

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,665,937

166%

This Dryver is part of "Berger Immediate Family" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

$10,000

רפואה למשפחה - Medical expenses

$7,000

החזקת משפחה - Living expenses

$5,000

משמח אלמנה

$2,500

רפואה לנפש - Emotional Help

$1,800

שכר לימוד - Tuition

$1,320

מגדל יתומים

$720

שמחה הוצאות

$420

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$250

זכות הלבשה - Clothing

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "Berger Immediate Family" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (89 Total)

Shlomie Appel

$18

12 days ago

Sholly Weiser

$36

12 days ago

aaron gancz

$10

19 days ago

Hershel Mittelman

$36

2 months ago

Comments: Keep up your amazing work. Git gebenchet yur.

NKS S.O.M.H

$720
שמחה הוצאות

3 months ago

Benzion Heszkel

$18

4 months ago

Ovadia chakalo

$250
זכות הלבשה - Clothing

5 months ago

Goldie Klein

$50

5 months ago

Adler's Insurance Agency

$100

5 months ago

Adam Fine

$18

5 months ago

Chaim Herskovits

$36

5 months ago

Charles Garfunkel

$250
זכות הלבשה - Clothing

5 months ago

Lanzkowsky Family

$250
זכות הלבשה - Clothing

5 months ago

Blima Ross

$36

5 months ago

Yodel Kahan

$1,250

5 months ago

chaim eidlisz

$36

5 months ago

Goldy, Chany, Duvid

$20

5 months ago

Brany Goldberger

$18

5 months ago

moshe richter

$250
זכות הלבשה - Clothing

5 months ago

Shloime and Mindy Brown

$36

5 months ago

Anonymous

$18

5 months ago

Yoeli Sofer

$50

5 months ago

Yael

$50

5 months ago

Chani Feder

$100

5 months ago

Comments: HATZLACHA IN EVERYTHING

The Kohl Fam

$140

5 months ago

Comments: Totty and Mommy!!! Keep up your amazing chesed always!!!

JOEL LEBOVITS

$36

5 months ago

Comments: הר"ר שמואל לייב נ"י עושה צדקה וחסד בכל עת יה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו

Goldwurm

$50

5 months ago

Cathrine Zarrabi

$250
זכות הלבשה - Clothing

5 months ago

David Marrs

$300

5 months ago

שלמה פדר - ירושלים

$5

5 months ago

Braver

$36

5 months ago

Avrum & F.B. Feferkorn

$101

5 months ago

Alter Wagschal

$180

5 months ago

Comments: מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די

Binyomin Z. Taub

$36

5 months ago

Comments: ליבי ותפילתי עמכם

י ד ל

$150

5 months ago

Gedalia Oberlander

$180

5 months ago

AY Mermelstein

$100

5 months ago

Joel Weinstock

$50

5 months ago

Shmeal Lazer Feder

$10

5 months ago

Comments: געבן נאכאמאל שאדט נישט. Thanks for your support all the time!!!

Chaim Wiznitzer

$18

5 months ago

חיים יעקב קאטה וכל משפחתו

$1

5 months ago

Eliezer fried

$36

5 months ago

Yoel Werzberger

$50

5 months ago

Anonymous

$100

5 months ago

Nochum Goldmunzer

$50

5 months ago

Comments: as part of my $300 donation.

C. S. H.

$50

5 months ago

Comments: for everything you always do for the Klal

Blimie kellman

$18

5 months ago

Anonymous

$100

5 months ago

Zissy Zalmy and Reuven

$100

5 months ago

Comments: Zeidy and Bobby you are samples of true Chesed!!

Moshe Derbaremdiger

$25

5 months ago

Anonymous

$180

5 months ago

Anonymous

$36

5 months ago

Shaindy Sternhill

$250

5 months ago

Moishe Strulowitch

$500

5 months ago

Comments: !די זכות זאל דיר אלעמאל ביישטיין! בשורות טובות

חי' פייגי פעדער

$10

5 months ago

דוד טויבער

$18

5 months ago

TZIPPY FEDER

$50

5 months ago

Comments: תנצבה

Shmiel Duvid Edelstein

$180

5 months ago

Comments: You should be זוכה to do חסד only for שמחות

Chaim feder

$77

5 months ago

Comments: Mushiach now!

Carl Edelstein

$250
זכות הלבשה - Clothing

5 months ago

Chaim ungar

$20

5 months ago

Comments: צי זיידי

Mendy Diamant

$18

5 months ago

Yanky Tauber

$180

5 months ago

Yoel Bodek

$180

5 months ago

C.Y. LISSAUER

$36

5 months ago

Moshe Toivia Braver

$50

5 months ago

Anonymous

$101

5 months ago

Comments: זאל דיין איבערגעגעבנקייט צו די באטרעפענדע זיין א זכות להתברך בכל מילי דמיטב

Eli Feder

$73

5 months ago

Comments: לזכות רפואה לכל המשפחה

shimon ungar

$360

5 months ago

In memory of Rav Boruch Feder

$250
זכות הלבשה - Clothing

5 months ago

Jacob Friedman

$18

5 months ago

Anonymous

$72

5 months ago

Yosef Yitzchok Herzka

$72

5 months ago

JB

$100

5 months ago

YITZCHOK EKSTEIN

$150

5 months ago

I.Kizelnik

$100

5 months ago

Dovid and Ruthy Ehrman

$100

5 months ago

ישכר בער פעדער

$100

5 months ago

Abraham weiss

$50

6 months ago

Chaim H Ostreicher

$100

6 months ago

Avrumy Edelstein

$36

6 months ago

Anonymous

$100

6 months ago

Comments: לרפואת כל החולים בתושח"י

Sarah L. Oberlander

$100

6 months ago

S Mayerfeld

$200

6 months ago

Anonymous

$36

6 months ago

Nachmen Jacobowitz

$50

6 months ago

Samuel Mannes

$180

6 months ago

Chaim friedmann

$100

6 months ago

Abe Breuer

$180

6 months ago

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,665,937

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket