Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

קהל צמח דוד סקווירא וומסב"ג - Moshe Avigdor Grunwald - Yakov Zvi Simonovitz - Shalom Yosef Gutwein - Shia Deutsch

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios חסידי סקווירא עולמי arrow_forward_ios קהל צמח דוד סקווירא וומסב"ג - Moshe Avigdor Grunwald - Yakov Zvi Simonovitz - Shalom Yosef Gutwein - Shia Deutsch

Raised:

$40,473

Goal:

$36,000

Donors:

301

0%

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,665,937

166%

This Dryver is part of "חסידי סקווירא עולמי" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

$10,000

רפואה למשפחה - Medical expenses

$7,000

החזקת משפחה - Living expenses

$5,000

משמח אלמנה

$2,500

רפואה לנפש - Emotional Help

$1,800

שכר לימוד - Tuition

$1,320

מגדל יתומים

$720

שמחה הוצאות

$420

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$250

זכות הלבשה - Clothing

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "חסידי סקווירא עולמי" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (301 Total)

Yitzchuk spitzer

$540

4 months ago

Mr Glick

$20

4 months ago

Yaakov Hersh Schwartz

$49

4 months ago

Yosef Weinberger

$18

5 months ago

ר' מתתי' רוטנער

$250

5 months ago

מאיר לייבוש הירש

$100

5 months ago

Moshe Ariel Zabra

$40

5 months ago

Leibish Kritzler

$100

5 months ago

Hershel Levi

$100

5 months ago

Moshe Nesanel Frieder

$500

5 months ago

Yida Leib Steinmetz

$1,800

5 months ago

Duvid Moshe Silberman

$100

5 months ago

Mr. Wieder

$20

5 months ago

Moshe Dana

$50

5 months ago

Yona Zupnik

$100

5 months ago

Mr. Gross

$10

5 months ago

Mr Berkowitz

$10

5 months ago

Zalmen Weiss

$20

5 months ago

Chaim Ben Zion Friedlander

$200

5 months ago

Moshe Mordechai Weiss

$100

5 months ago

Reb Mordechai Paneth

$50

5 months ago

Yakov Sander

$54

5 months ago

יעקב שטיינמעטץ

$101

5 months ago

ברוך אברהם קאליש

$40

5 months ago

רחמים ליפא דאנא

$72

5 months ago

חיים ווערצבערגער

$150

5 months ago

מרדכי ראזענפעלד

$180

5 months ago

צבי יעקב ווילהעלם

$100

5 months ago

העסקן הרב אשר זעליג גאלדשטיין

$360

5 months ago

Yitzchok Mordechai Grunwalg BRM"A

$101

5 months ago

Yosef Moskowitz

$36

5 months ago

Eimelech Wilhelm

$500

5 months ago

Mordechai Zalman Visnitzer

$100

5 months ago

Yitzchok Mordechai Strolli

$50

5 months ago

Avrum Meir Follman

$200

5 months ago

Yoel Dana

$101

5 months ago

Anonymous Anonymous

$15

5 months ago

Moshe Yosef Hirsch

$50

5 months ago

Pinchus Elya Rosner

$36

5 months ago

Kalman Eliezer Basul

$50

5 months ago

Avrum Braun

$100

5 months ago

Yosef Menachem Posner

$10
רפואה למשפחה - Medical expenses

5 months ago

Shlome Yida Steinmetz

$10

5 months ago

Lipa Weiss

$20

5 months ago

Hershy Adler

$100

5 months ago

Mendel Silberstein

$20

5 months ago

Sucher Ber Karpen

$20

5 months ago

Shimshon Mermestein

$20

5 months ago

Shea Heshil Schwartz

$100

5 months ago

Shimon Shaya Braun

$20

5 months ago

Meir Weinberger

$50

5 months ago

Yoel Jacobowitz

$20

5 months ago

Duvid Brander

$20

5 months ago

Meilech Rutner

$100

5 months ago

Shulem Mendlowitz

$20

5 months ago

Chaim Reichman

$70

5 months ago

Yona Lipshitz

$10

5 months ago

Yoel Schwimmer

$20

5 months ago

Mordechai Adler

$36

5 months ago

Shia Nachman Bernstein

$110

5 months ago

חסידי קאליסק בארה''ק

$18

5 months ago

Comments: אלהא דאברהם הכהן דיתיב בטבריא ענני להשפיע שפע ברכה והצלחה על רבי יעקב צבי שליט''א וכל הנלוים אליו

Yakov Yosef Weingartten

$18

5 months ago

Nissan Bayer

$18

5 months ago

יודל באסעל

$36

5 months ago

ר' יעקב טייטעלבוים

$180

5 months ago

עזריאל יודא כץ

$75

5 months ago

שאול נתן פאזנער

$50

5 months ago

שמעון ישראל טונק

$20

5 months ago

Berish Schwimmer

$36

5 months ago

Avrum Yoel Steinmetz

$20

5 months ago

אלימלך רובין

$36

5 months ago

אפרים יואל פיש

$20

5 months ago

Shea Poloheck

$50

5 months ago

Zisha Rubin

$50

5 months ago

בנימין קליינמאן

$50

5 months ago

שמואל דוד ווערטהיימער

$100

5 months ago

בנימין שאלאמאן

$50

5 months ago

Yosef Lefkowitz

$200

5 months ago

Shia Wolf Schlesinger

$36

5 months ago

R' Yoel Frank

$36

5 months ago

הרב אשר הארנטשיק

$54

5 months ago

Duvid Gross

$62

5 months ago

Aron Binyumin Buchinger

$110

5 months ago

Yakov Aron Ligeti

$100

5 months ago

Chaim Meir Fuchs

$100

5 months ago

Moshe Yosef Twerski

$18

5 months ago

שמואל יעקב שווארץ

$50

5 months ago

Comments: ולכבוד רב האי חסידא עושה ומעשה להציל נפשות יקרות ישראל להאירמתוך חשיכה עמוד האש לנחותם בדרך התורה והיראה לבו פתוח כאולם ה"ה הרב יעקב צבי שימאנאוויטש שליט"א מכונן ומייסד מוסדות עזר מיוחד לתלמידים

משה יונה ברוין

$18

5 months ago

Yanky Jacobowitz

$101

5 months ago

Meshulem Jacobowitz

$360

5 months ago

Anonymous

$500

5 months ago

Ezriel Yida Rosenberg

$100

5 months ago

Shia Chaim Spitzer

$26

5 months ago

Yosef Grunwald

$40

5 months ago

Hersh Meilech Schreiber

$200

5 months ago

R Nuchem Freund

$25

5 months ago

Yakov Kaufman

$100

5 months ago

Zev Steinmetz

$70

5 months ago

Harav Lipa Ekstein

$100

5 months ago

Shmuel Tzvi Spitzer

$20

5 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,665,937

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket