Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Volvy Gottlieb

With אונזער גאנצע משפחה איז פאראייניגט

Raised:

$2,510

Goal:

$3,600

Donors:

54

0%

Donate Now

Multi Dryver Donation arrow_forward

Help us save a life!


Today, we find ourselves in one of those moments, where we I have to do something – yet we cannot do it on my own. 

A close family-member of ours was dragged into a messy, legal situation, and is now paying for his cluelessness dearly. Locked behind bars, unable to see the light of day and breathe the air of a free man, our dear friend needs our help – while we can still help him.

Bereft of their husband and father, my friend's wife and two adorable children live a life of indescribable pain. Every Shabbos and Yom Tov meal, every family occasion, is cause for tears and despondency. In fact, every single evening is cause for the heartrending pain of missing a beloved husband and father. Worst of all is that they cannot know when all of this will end.

Our dear friend is suffering from poor health, and unless he receives immediate and quality medical care, it is uncertain whether he will survive the physical difficulties he's living with. The prison system is not kind to prisoners though, and quality medical care in the prison system is s non-existent. This makes for a dismal, deteriorating situation which may lead to amputation or worse, chas v'shalom.

Due to the urgency of the situation, we are working around the clock with top lawyers to save our friend's life. In order to continue working for us, we must come up with $200,000.

This is not just another fundraiser. We’re begging you to help me save a life and fulfill both pidyon shevuim and hatzalos nefashos

we cannot ignore his pleas. We cannot allow his wife and children's cries to go unheeded. We must give our friend a chance to live again.


!Tizku L’mitzvos
מיר מוזן און קענען אים ראטעווען!

אבער "שוין יעצט"; איידער ס'איז ח"ו שפעט!


דער היימישער יונגערמאן איז ליידער אומוועלנדיג געווארן פארפלאנטערט מיט'ן געזעץ און זיצט שוין נעבעך אפ אפאר פינסטערע יאר בצרה ובשבי', פארשלאסן אונטער די שרעקעדיגע תפיסה גראטעס, נישט זעהנדיג קיין ליכטיגקייט פאר די אויגן.

זיין ווייב און צוויי לעכטיגע קינדערלעך אין שטוב זענען צעבראכן און דערשיטערט, און קוקן שוין ארויס צו קענען זיך צוריק 'פאראייניגן' און זעהן פנים אל פנים מיט זייער ראש הבית.

שבר על שבר גייט ער נעבעך לעצטנס אדורך שווערע געזונטהייט פראבלעמען אויף די פיס און די אויגן, און צוליב וואס אין תפיסה קען ער נישט צוקומען צו די בעסטע מעדיצינישע באהאנדלונגען איז ער יעצט אין א סכנה אז מ'זאל אים רח"ל אראפנעמען די פיס ה"י!

צוליב זיין סכנה'דיגע מצב זיצט מען יעצט מיט גרויסע לויערס און ס'איז דא שטארקע שאנסן אז מ'זאל אים קענען באפרייען פון תפיסה און ראטעווען זיין לעבן, אבער ס'פאדערט זיך עמוירדזשענסי זאפארט לכה"פ $200,000 צו קענען מצליח זיין בעז"ה!

ניין, ניין! ס'איז נישט קיין געווענליכע צוועק וואס מ'הערט אפט; ס'איז פדיון שבוים מיט הצלת נפשות אינאיינעם, פשוטו כמשמעו! אונז טאר מיר עס נישט פארנאכלעסיגן, בשום אופן! 

שטופט עס נישט אפ; טוט 'שוין' צו די זאך! דער קאמפיין איז "יעצט"; ס'איז גורל'דיגע און קריטישע שעה'ן ווען דער שיקזאל פון א אידיש לעבן און זיין גאנצע משפחה הענגט אויף א האר! יעדע איינציגע שעה און פרוטה ציילט! מיר דארפן געדענקען די הלכה אין שו"ע: "כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכא דאפשר להקדים הוי כאילו שופך דמים".

מיט "פאראייניגטע" הילף וועלן מיר אים קענען בעז"ה אויפרעכטן און צוריק "פאראייניגן" מיט זיין לעכטיגע שטוב!

מיר זענען אלע "פאראייניגט" למען הצלת נפשות!Show More

Donate Now

Recent Donations (54 Total)

Collected

$20

1 month ago

Yoel ROTH

$72

2 months ago

In Honor of Volvy

Comments: ונתנו גייט אוף ביידע וועגן

joel schwartz

$72

2 months ago

Asher Ekstein

$25

2 months ago

Chaim Goldberger

$18

2 months ago

Yossi feldman

$36

2 months ago

In Honor of Volvy gottlieb

Comments: Keep up your amazing work volvy!

Phone Donation

$54

2 months ago

Collected

$60

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

In Honor of וואלווי

In Memory of וואלווי דיין שמייכל איז ווערט אלעס

Phone Donation

$25

2 months ago

Benzion Goldman

$50

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

I R

$30

2 months ago

אברהם יעקב מענדלאוויטש

$10

2 months ago

In Honor of וואלווי פון compass

Fishy Rosenfeld

$26

2 months ago

Simcha Weiss

$75

2 months ago

In Honor of הר"ר אברהם שמחה שליט"א און וואלווי

Abraham Weisberg

$25

2 months ago

Moshe Buxbaum

$50

2 months ago

Tuli Stern

$18

2 months ago

In Honor of Volvy

Comments: פאר דיר עניטיים (ביידעוועי כ'האב אויך א וויכטיגע צוועק ווי די קענסט אויך אריינטשיפן) אבאנטש הצלחה

Joel Berger

$26

2 months ago

In Honor of Volve Gottlieb.

Yoel Teitelbaum

$36

2 months ago

eliezer roth

$50

2 months ago

Mordchei Friedman

$50

2 months ago

YOEL FREIDRICH

$18

2 months ago

Comments: Volvie is always here for everyone! time for pay back.

joel kaufman

$42

2 months ago

In Honor of ידידי ר' וואלף

Comments: ב"ה ס'איז א פאקט, דער קאמפיין ראקט; אסאך הצלחה אויף ווייטער

Isaac Markowitz

$50

2 months ago

In Honor of וואלווי גאטליב

Comments: ווען גיימיר לאנטש?

Shimon G.

$26

2 months ago

In Honor of Volvy Gottlieb

Comments: גלייבטס מיר, כ'האב נאך קיינמאל נישט געהאט אזא גרינגע קאסטומער ווי "פאראייניגט" מיט וואלווי..... אלעס גלייך עפראוווד, אן קיין פיפס....

Israel Indig

$36

2 months ago

In Honor of Volvy Gotlieb

Comments: My number is still a secret

Yossi Werzberger

$180

2 months ago

Yanky Friedman

$100

2 months ago

shlomo klein

$50

2 months ago

ABRAHAM WERZBERGER

$36

2 months ago

Shimon Avrum Roth

$100

2 months ago

Hershy Berger

$18

2 months ago

Aba berkowitz

$36

2 months ago

In Honor of וואלווי

Comments: Keep up the good work!!

יצחק ישעי כ״ץ

$51

2 months ago

In Honor of לכבוד מיין חשובע חבר וואלווי

Comments: איך פריי זיך דיך צי קענען העלפן אז זאלסט קענען העלפן אנדערע.

Usher Schwartz

$36

2 months ago

In Honor of לכבוד מיין חשובע קוזין וואלווי

חיים שאול

$26

2 months ago

Chesky B

$18

2 months ago

Joel Weiss

$100

2 months ago

Shloma Zalmen

$36

2 months ago

Cheskel Honig

$18

2 months ago

Shlomy Franczoz

$50

2 months ago

Nechamya Weiss

$36

2 months ago

Hershe Landau

$18

2 months ago

In Honor of Volvy Gotlieb

David

$36

2 months ago

In Honor of וואלווי

Shmiel Stern

$360

2 months ago

In Honor of Volvy

Comments: WOW! your energy & hard work wins! Go get it! We'll reach the goal!

Chaim Shlome Kraus

$20

2 months ago

In Honor of Volvy... don't call me! Just do it...!

Yoely Friedman

$72

2 months ago

Pinchus S. Weinstock

$18

2 months ago

In Honor of Volvi Gottlieb

Comments: Volvi, it's a pleasure working with you!! Compass wouldn't be as successful without you!! We're proud to have you in our Crew.

Yehuda Spitzer

$18

2 months ago

Jacob Jungreis

$12

2 months ago

In Honor of וואלווי איז די בעסט

Abraham Schwartz

$10

2 months ago

Phone Donation

$1

2 months ago

Original Goal: $200,000

Bonus Goal: $230,000

Total Raised: $235,952

117%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

$

Please wait while we process your donation

Donate Now

Multi Dryver Donation

Powered By: ClickMarket Privacy Policy