Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Avrohom Duvid Friesel

Tzedek arrow_forward_ios שיכון סקווירא arrow_forward_ios Avrohom Duvid Friesel

Raised:

$20,509

Goal:

$18,000

Donors:

48

113%

Donate Now

Original Goal: $2,500,000

Bonus Goal: $3,000,000

Total Raised: $2,726,892

109%

This Dryver is part of "שיכון סקווירא" team

Go to Team Page


Prison reform under threat!

Historic Pidyon Shvuyim PAC will protect our brothers from returning to prison


The past few years have seen previously-unimaginable developments in the world of criminal justice. Yidden facing long and difficult prison terms received reduced sentences and were released early to the welcoming embraces of their families.

Front and center in enacting these measures were the tireless efforts of Tzedek. These heroes from our own community made national waves as they broke through party lines to deliver life-saving results and arranged for inmates to be transferred to home-confinement due to COVID safety concerns.

Everything we won is in jeopardy!

Many of the early-release measures haven’t been fully implemented and others are due to expire. Those individuals released because of COVID now face the threat of returning to prison if some authorities have their way. Families who welcomed home their loved ones face having their dreams crushed once again.


We cannot let that happen.

We WILL not let that happen.


Klal Yisroel is joining forces with Tzedek to launch the first ever Chareidi-run PAC (Political Action Committee) in Washington D.C. that will stand for justice and for our brethren who have suffered too much! History has shown that only such a PAC can successfully spur action by electives officials.

A day for Pidyon Shvuyim

On the yahrtzeit of Reb Moshe Leib of Sasov, the lion of Pidyon Shvuyim, we will undertake this historic mission. Together we will make a difference that will reverberate around the world!


Join the movement today.

So that we don’t regret it tomorrow.


אידן וואס זענען געווארן באפרייט דורך די "קעירס אקט" זענען אין א סכנה צו צוריקגיין אין טורמע; אויך די עלדערלי רעליס חלק פון די פדיון שבויים געזעץ קען חלילה בטל ווערן!

 כלל ישראל איז מייסד די היסטארישע "פדיון שבויים פעק" צו ראטעווען און מחזק זיין די פדיון שבויים געזעצן און פארבעסערן די צובראכענע יוסטיץ סיסטעם

 

ברוך פודה ומציל

מיר האבן מיטגעלעבט גרויסע ניסים די לעצטע יארן אין די פעלד פון פדיון שבויים. אסאך אידן יושבי חושך וצלמוות זענען ב"ה באפרייט געווארן פריצייטיג. אידן האבן געפייערט די הצלחה פון פדיון שבויים פון אלפים בבת אחת. כן יעזור השם הלאה.

צדק האט בע"ה און מיטן הילף פונעם היימישן ציבור דורכגעבראכן היסטארישע פדיון שבויים געזעצן באפרייט מאפילה לאורה טויזנטער מענטשן און מערערע אידן, און געמאכט אונזער לאנד אביסל מער א מלכות של חסד.

די צוויי הויפט וועגן וויאזוי אידן זענען געהאלפן געווארן זענען געווען די "קעירס אקט" וואס האט באפרייט מענטשן צוליב קאוויד, און די "עלדערלי ריליעס פראגראם" וואס באפרייט עלטערע מענטשן.

אבער א נייע קריזיס לייגט אלעס אין סכנה:

די רעגירונג וויל צוריקשיקן אסאך ארעסטאנטן וואס זענען ארויס צוליב די קעירס אקט. אין די זעלבע צייט איז דא א גרויסע סכנה אז די עלדערלרי ריליעס פראגראם זאל בטל ווערן, און דאס לייגט אריין אסאך אידן אין א גרויסע סכנה און עס פארוואסערט די גאנצע הצלחה ביז אהער.

די צו השעה: צו קענען ראטעווען און מחזק זיין די פדיון שבויים געזעצן מוז מען האבן א ממשות'דיגע פדיון שבויים באוועגונג אין וואשינגטאן!

די עסקנים פון צדק קעמפן העלדיש פאר פדיון שבויים און קענען נאר מצליח זיין מיט איין מהלך: א פאליטישע פע"ק.

 די גרעסטע כוח צו קענען האבן השפעה אין די רעגירונג איז דורך א "פעק" – די ראשי תיבות פון פאליטיקעל עקשאן קאמיטי. דאס איז אזא לעגאלע קרן וואס זאמלט געלט פאר א געוויסע צוועק און פינאנצירט עסקנות און שתדלנות פאר דעם צוועק. דאס איז די שטערקסטע וועג צו קענען מצליח זיין און דורכפירן שינויים לטובה פאר א צוועק.

די פדיון שבויים פעק וועט שרייבן היסטאריע מיטן התייסדות פון די ערשטע חרדישע פעק אין וואשינגטאן: די פדיון שבויים פעק.

צדק האט שוין אינוועסטירט אסאך געלט און כוח צו אנגרייטן די לעגאלע פעק צו פארזיכערן אז פדיון שבויים און צדק געווינט, און נישט אכזריות.

 

גדול יהיה היום הזה: יום פדיון שבויים!

ד' שבט – די יארצייט פון הרה"ק רבי משה לייב סאסובער, עמוד פדיון שבויים וועט כלל ישראל גרינדן צום ערשטן מאל אין איר היסטאריע די פדיון שבויים פעק!

דער גרויסער טאג, ד' שבט. די יומא דהילולא פון דעם הייליגן צדיק רבי משה לייב סאסובער זי"ע, וואס אלע צובראכענע אידן האבן ארויסגעקוקט אויף זיין ישועות און זיין פדיון שבויים.

די טאג איז מסוגל פאר פדיון שבויים, די טאג וועט ברענגען גרויסע ישועות און רפואות פאר אידן וואס העלפן ארויס די הייליגע מצות פדיון שבויים און נעמען אנטייל אין גרינדן דעם נייעם מעכטיגן פעק וואס וועט זיין בע"ה פדיון שבויים דרבים און הצלה לדורות.

 

 


Show More

This Dryver is part of "שיכון סקווירא" team

Go to Team Page

Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryvers extension

phone845-203-0205 Ext 39137

48 

Donations

search

Phone Donation

$30

1 day ago

Phone Donation

$20

13 days ago

Phone Donation

$18

14 days ago

Friesel

$20

14 days ago

B. Zabner

$150

14 days ago

Sh. H. Friesel

$150

14 days ago

Sruly Kohn

$36

14 days ago

Phone Donation

$360

14 days ago

Yakov Yosef Br'YD Bayer

$100

14 days ago

Mordechai Yida Dirnfeld

$40

14 days ago

Yishai Rosen

$200

14 days ago

Anonymous

$199

14 days ago

Nissan Br'C Bayer

$36

14 days ago

Binyomin Eliezer Braun

$45

14 days ago

Phone Donation

$150

14 days ago

Phone Donation

$19

14 days ago

פיני אסטרייכער

$1,800

15 days ago

הרוצה בעילם שם

$10,000

15 days ago

Anonymous

$5,000

15 days ago

aron friesel

$18

15 days ago

Load More

Original Goal: $2,500,000

Bonus Goal: $3,000,000

Total Raised: $2,726,892

109%

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2022 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket