Donate Now

Original Goal Has Been Met!

Help us meet our Bonus round!

ORIGINAL GOAL

$2,500,000

BONUS GOAL

$3,000,000

109% RAISED

$0

Donate Now

Featured Donations

Anonymous

$5,000

Yankov Yosef Hager

$5,000

GSI Equities Inc.

$5,000

יעקב יוסף בערגער BFS

$10,000

Anonymous

$5,000

מענדל לעוויא

$5,000

יצחק גאלדקלאנג

$5,000

אלעזר יונה זילבערמאן

$5,000

משה לעפקאוויטש

$5,000

קלמן יואל סופר

$5,000

יונתן ווייס

$5,000

אברהם בער יאקאבאוויטש

$5,000

Comments: לכבוד ידידי היקר והנכבד העומד לשרת בקודש, ונהנין ממנו עצה ותושי׳ כש״ת הרה״ח מוה״ר משה פריעדמאן הי״ו משב״ק

Nuchem Singer

$5,000

Shmiel Binyumin Kramer

$5,000

Comments: הייליגע ר' משה! On whoms page should i give my own 5k if not on yours

הרה”ח ר’ יעקב זיגעלמאן

$5,000

Comments: לעי”נ ר’ מאיר בעל הנס זי”ע

Joseph Taub

$5,000

Comments: For a partner like you I wish I can "scoop" out another 5k

Shlome Zalmen Spitzer

$5,000

Comments: Its my honor to partner with you in this cause, I'm really amazed of what you doing, You are an inspiration and a role model to me. Only Hashem knows the effort that you put in for Hashem's kids

Gavriel Dorfman

$5,000

CPA

$5,000

Comments: Always there to help out anther yid. Wishing you luck on completing this and other projects

Henry Kauftheil

$5,000

Nuchem Steiner

$5,000

Barry Wachsler

$5,000

J. P.

$5,000

Shimon Lefkowitz

$5,000

Yakov Yosef Hager

$5,000

Yehuda Fink

$5,000

ephraim davis

$5,000

Comments: lets keep our summits safe

Benjemin Weiser

$5,000

Michoel Fisher .

$5,000

Israel Neiman

$5,000

Shmiel Binyumin Kramer

$5,000

Joel Lieberman

$5,000

Joel Wurzberger

$5,000

Abraham Feig

$5,000

Mordche Eiger

$5,000

Izzy & Roizy Lustigman

$5,000

Yakov Yosef Steiner

$5,000

Avrum Yosef Bochner

$5,000

Comments: Yumi Its my honor to be part of your amazing work

T J

$5,000

Load More


Prison reform under threat!

Historic Pidyon Shvuyim PAC will protect our brothers from returning to prison


The past few years have seen previously-unimaginable developments in the world of criminal justice. Yidden facing long and difficult prison terms received reduced sentences and were released early to the welcoming embraces of their families.

Front and center in enacting these measures were the tireless efforts of Tzedek. These heroes from our own community made national waves as they broke through party lines to deliver life-saving results and arranged for inmates to be transferred to home-confinement due to COVID safety concerns.

Everything we won is in jeopardy!

Many of the early-release measures haven’t been fully implemented and others are due to expire. Those individuals released because of COVID now face the threat of returning to prison if some authorities have their way. Families who welcomed home their loved ones face having their dreams crushed once again.


We cannot let that happen.

We WILL not let that happen.


Klal Yisroel is joining forces with Tzedek to launch the first ever Chareidi-run PAC (Political Action Committee) in Washington D.C. that will stand for justice and for our brethren who have suffered too much! History has shown that only such a PAC can successfully spur action by electives officials.

A day for Pidyon Shvuyim

On the yahrtzeit of Reb Moshe Leib of Sasov, the lion of Pidyon Shvuyim, we will undertake this historic mission. Together we will make a difference that will reverberate around the world!


Join the movement today.

So that we don’t regret it tomorrow.


אידן וואס זענען געווארן באפרייט דורך די "קעירס אקט" זענען אין א סכנה צו צוריקגיין אין טורמע; אויך די עלדערלי רעליס חלק פון די פדיון שבויים געזעץ קען חלילה בטל ווערן!

 כלל ישראל איז מייסד די היסטארישע "פדיון שבויים פעק" צו ראטעווען און מחזק זיין די פדיון שבויים געזעצן און פארבעסערן די צובראכענע יוסטיץ סיסטעם

 

ברוך פודה ומציל

מיר האבן מיטגעלעבט גרויסע ניסים די לעצטע יארן אין די פעלד פון פדיון שבויים. אסאך אידן יושבי חושך וצלמוות זענען ב"ה באפרייט געווארן פריצייטיג. אידן האבן געפייערט די הצלחה פון פדיון שבויים פון אלפים בבת אחת. כן יעזור השם הלאה.

צדק האט בע"ה און מיטן הילף פונעם היימישן ציבור דורכגעבראכן היסטארישע פדיון שבויים געזעצן באפרייט מאפילה לאורה טויזנטער מענטשן און מערערע אידן, און געמאכט אונזער לאנד אביסל מער א מלכות של חסד.

די צוויי הויפט וועגן וויאזוי אידן זענען געהאלפן געווארן זענען געווען די "קעירס אקט" וואס האט באפרייט מענטשן צוליב קאוויד, און די "עלדערלי ריליעס פראגראם" וואס באפרייט עלטערע מענטשן.

אבער א נייע קריזיס לייגט אלעס אין סכנה:

די רעגירונג וויל צוריקשיקן אסאך ארעסטאנטן וואס זענען ארויס צוליב די קעירס אקט. אין די זעלבע צייט איז דא א גרויסע סכנה אז די עלדערלרי ריליעס פראגראם זאל בטל ווערן, און דאס לייגט אריין אסאך אידן אין א גרויסע סכנה און עס פארוואסערט די גאנצע הצלחה ביז אהער.

די צו השעה: צו קענען ראטעווען און מחזק זיין די פדיון שבויים געזעצן מוז מען האבן א ממשות'דיגע פדיון שבויים באוועגונג אין וואשינגטאן!

די עסקנים פון צדק קעמפן העלדיש פאר פדיון שבויים און קענען נאר מצליח זיין מיט איין מהלך: א פאליטישע פע"ק.

 די גרעסטע כוח צו קענען האבן השפעה אין די רעגירונג איז דורך א "פעק" – די ראשי תיבות פון פאליטיקעל עקשאן קאמיטי. דאס איז אזא לעגאלע קרן וואס זאמלט געלט פאר א געוויסע צוועק און פינאנצירט עסקנות און שתדלנות פאר דעם צוועק. דאס איז די שטערקסטע וועג צו קענען מצליח זיין און דורכפירן שינויים לטובה פאר א צוועק.

די פדיון שבויים פעק וועט שרייבן היסטאריע מיטן התייסדות פון די ערשטע חרדישע פעק אין וואשינגטאן: די פדיון שבויים פעק.

צדק האט שוין אינוועסטירט אסאך געלט און כוח צו אנגרייטן די לעגאלע פעק צו פארזיכערן אז פדיון שבויים און צדק געווינט, און נישט אכזריות.

 

גדול יהיה היום הזה: יום פדיון שבויים!

ד' שבט – די יארצייט פון הרה"ק רבי משה לייב סאסובער, עמוד פדיון שבויים וועט כלל ישראל גרינדן צום ערשטן מאל אין איר היסטאריע די פדיון שבויים פעק!

דער גרויסער טאג, ד' שבט. די יומא דהילולא פון דעם הייליגן צדיק רבי משה לייב סאסובער זי"ע, וואס אלע צובראכענע אידן האבן ארויסגעקוקט אויף זיין ישועות און זיין פדיון שבויים.

די טאג איז מסוגל פאר פדיון שבויים, די טאג וועט ברענגען גרויסע ישועות און רפואות פאר אידן וואס העלפן ארויס די הייליגע מצות פדיון שבויים און נעמען אנטייל אין גרינדן דעם נייעם מעכטיגן פעק וואס וועט זיין בע"ה פדיון שבויים דרבים און הצלה לדורות.

 

 


Show More

Original Goal Has Been Met!

Help us meet our Bonus round!

ORIGINAL GOAL

$2,500,000

BONUS GOAL

$3,000,000

109% RAISED

$0

Donate Now

14,469 

Donations

search

Martin Weber

$18

5 hours ago

Comments: צדק לפניו יהלך

anonymous

$200

7 hours ago

Anonymous

$500

9 hours ago

Phone Donation

$6

14 hours ago

Yoely Muller

$50

1 day ago

Phone Donation

$20

1 day ago

Shea Heshil Fischer

$20

1 day ago

Comments: never to late...

Anonymous

$25

1 day ago

Hershey Herskovitz

$180

1 day ago

Phone Donation

$30

1 day ago

Phone Donation

$18

1 day ago

Phone Donation

$20

1 day ago

With Aron Koth

Mendel

$100

2 days ago

N

$525

2 days ago

N

$525

2 days ago

Josh Gordon

$18

2 days ago

With Eli Zabner

אברהם יצחק האלצלער

$25

3 days ago

ZALMEN LOVI

$180

3 days ago

Shuli Blobstein

$180

3 days ago

Load More

Call our automated phone system

phone845-203-0205

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2022 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket